Kalendarz wydarzeń

  Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Amatorów 2022
  Od Sobota, 22 Styczeń 2022
  Do Niedziela, 23 Styczeń 2022
  Odsłon : 53

   Komunikat Organizacyjny

  Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego

  Amatorów na 2022 rok

   

  1. Cel.

  • Wyłonienie Drużynowego Mistrza Pomorza Zachodniego w kategorii Amatorów.

  • Podnoszenie poziomu gry.

  • Uzyskanie lub podwyższenie rankingu FIDE.

  2. Organizatorzy.

  • Klub Szachowy Gryf Szczecin

  • Zachodniopomorski Związek Szachowy

  3. Termin i miejsce.

  • Mistrzostwa odbędą się w dniach 22-23. stycznia 2022 roku w Szczecinie

  • Adres: Dom Kultury Wspólny Dom, ul. Świętego Marcina 2, 71-899 Szczecin

  • Potwierdzanie obecności na sali gry w dniu turnieju do godziny 09:15-9:45.

  • Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00.

  4. Uczestnictwo.

  • Prawo startu mają drużyny z klubów zarejestrowanych w Zachodniopomorskim Związku Szachowym oraz wszystkie inne nieformalne drużyny. Każdy klub może wystawić dowolną liczbę drużyn w Mistrzostwach.

  • Wpisowe wynosi 150,00 zł od drużyny

  • Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno rankingową oraz opłatę FIDE

  • Płatność na konto:

  Klub Szachowy Gryf Szczecin

  al. Wyzwolenia 7/U11 70-552 Szczecin

  BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001

  • Istnieje możliwość uregulowania wpisowego w gotówce po ustaleniu z organizatorem.

  5. Skład drużyny.

  • Drużyna składa się z 3 zawodników posiadających ranking nie większy niż 1800 FIDE lub nieposiadających rankingu FIDE w szachach standardowych.

  • Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji, tzw. gospodarze (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem czarnym).

  • Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności minimum 2 zawodników przy szachownicy.

  6. System rozgrywek.

  • Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

  • Tempo gry: 30 minut plus 30 sekund za każde posunięcie od początku partii.

  • Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach standardowych.

  • W następujących przypadkach przewiduje się odstępstwo:

  • przy ilości 6-7 drużyn system kołowy;

  • W przypadku mniejszej liczby drużyn system rozgrywek ustala Sędzia Główny.

  • Numery startowe przydziela się według średniego rankingu FIDE (w przypadku zawodnika bez rankingu FIDE przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie.

  7. Punktacja i ocena wyników.

  • O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decyduje:

   • suma punktów meczowych,

   • wynik bezpośredniego spotkania,

   • suma małych punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny,

   • lepszy wynik punktowy kolejno na szachownicach.

  • Punkty w meczach oblicza się następująco:

   • 2 pkt za zwycięstwo w meczu, 1 pkt za remis w meczu, 0 pkt za przegraną w meczu,

   • oddanie walkowera - minus 2 pkt meczowe i 0 pkt małych, za wygrany mecz walkowerem 2 pkt. meczowe i 3 małe,

  • w przypadku pauzy drużyna otrzymuje:

   • dla systemu szwajcarskiego 1 pkt meczowy i 2 pkt małe punkty,

   • dla systemu kołowego 0 pkt meczowych i 0 pkt małych.

  • Małe punkty stanowią wyniki uzyskane przez zawodników na poszczególnych szachownicach licząc:

   • 1 pkt za zwycięstwo lub walkower,

   • 0.5 pkt za remis lub gdy pauzuje drużyna,

   • 0 pkt za przegraną lub oddany walkower.

  • Kolejność miejsc na szachownicy ustala się wg następujących kryteriów:

   • liczba zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, liczba zwycięstw.

  8. Nagrody i wyróżnienia.

  • Puchary i medale dla trzech pierwszych drużyn.

  • Medale dla trzech pierwszych zawodników na szachownicach I-III.

  • Dyplomy dla każdej drużyny.

  9. Zgłoszenia.

  • Zgłoszenia drużyn wraz z podaniem składu osobowego należy przesyłać na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 18.01.2022.

  11. Sprawy wychowawcze.

  • Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów.

  • Rodzice, opiekunowie i szkoleniowcy współdziałają z Organizatorem w celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.

  • Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i rodzicami, opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

  12. Postanowienie końcowe.

  • Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

  • W sali gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

   • dla zawodników – przegrania partii,

   • dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

  • Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, opiekuna prawnego) na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) przez Organizatora.

  Miejsce Szczecin
  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl