Kalendarz wydarzeń

  Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - III Liga ZZSzach 2022
  Od Sobota, 22 Styczeń 2022
  Do Niedziela, 23 Styczeń 2022
  Odsłon : 191

  Serwis turniejowy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/tdr_4989/

   

  DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2022
  III LIGA ZZSzach

  Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego

  REGULAMIN


  I. Cel rozgrywek:

  1. Wyłonienie drużynowego mistrza województwa zachodniopomorskiego na rok 2022.

  2. Popularyzacja sportu szachowego w regionie, umożliwienie zdobywania wyższych kategorii, klas sportowych i rankingu FIDE.

  3. Wyłonienie drużyn awansujących do Drużynowych Mistrzostw Polski – II Liga.

  II. Termin, miejsce i uczestnictwo:

  1. III Liga ZZSzach odbędzie się w dniach 22-23.01.2022 w Szczecinie.

  2. Miejsce rozgrywek: : Dom Kultury Wspólny Dom, ul. Świętego Marcina 2, 71-899 Szczecin

  3. W III Lidze ZZSzach mogą występować drużyny klubów, które posiadają licencje PZSzach i nie mają zaległości finansowych wobec ZZSzach i PZSzach.

  4. Dyrektor turnieju: FA Arkadiusz Korbal, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  5. Sędzia Główny: Kazimierz Łaszewski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  III. Skład drużyny:

  1. W III Lidze ZZSzach zespół składa się z pięciu zawodników w tym na ostatniej szachownicy musi grać kobieta.

  IV. Zgłoszenia do rozgrywek i wpisowe:

  1. Zgłoszenia drużyn klubów najpóźniej do 31 grudnia 2021 do sędziego głównego rozgrywek na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Każda zgłoszona do mistrzostw drużyna jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek.

  3. Wpisowe do rozgrywek wynosi 200 PLN. Za każdego zgłoszonego zawodnika, który rozegra co najmniej 1 partię obowiązuje opłata rankingowa 20 PLN. Wpisowe wraz z opłatą rankingową za skład podstawowy wynosi 200+5x20 = 300 PLN.

  4. Kwotę wpisowego należy przekazać do 30 maja 2022 na konto:
   PKO BP S.A. I Oddział Koszalin 41 1020 2791 0000 7002 0091 3889
   z dopiskiem III LIGA 2022 - nazwa drużyny.

  5. Za każdego zawodnika rezerwowego , który rozegra co najmniej 1 rundę, klub musi jednorazowo uiścić opłatę klasyfikacyjno-rankingową w wysokości 20 zł.

  6. Zgłoszenia składów podstawowych dokonują kierownicy klubów na adres e-mailowy Sędziego Głównego.

  7. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa tydzień, tj. 15.01.2022 przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek. Po tym terminie nie można zgłaszać do sędziego głównego nowych zawodników składu podstawowego.

  8. Zweryfikowany i zatwierdzony skład drużyny obowiązuje przez całość rozgrywek, z zachowaniem kolejności zgłoszonych zawodników i zawodniczek.

  9. Nie ma możliwości startu dodatkowych drużyn po opublikowaniu kojarzenia I rundy.

  10. Sędzia główny, w komunikacie organizacyjnym przed 3 dni rozpoczęciem rozgrywek, dokona potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu oraz opublikuje kojarzenie i tylko ten dokument jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek.

  11. Zgłoszona i przyjęta przez sędziego głównego kolejność szachownic składu podstawowego nie może ulec zmianie w trakcie trwania rozgrywek.

  V. System rozgrywek i tempo gry:

  1. W III Lidze ZZSzach 2021 obowiązuje system kołowy.

  2. Listy startowe ustala się według numerów startowych wynikających z losowania, które przeprowadzi sędzia główny.

  3. Tempo gry : 60 minut + 30 sekund dla zawodnika. Dopuszcza się w meczu stosowanie wyłącznie zegarów elektronicznych.

  4. Obowiązuje zapis partii przez cały czas jej trwania. Przypadki uniemożliwiające prowadzenia zapisu (np. złamana ręka) rozstrzyga sędzia główny.

  5. Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

  VI. Ocena wyników:

  1. O kolejności miejsc w III Lidze ZZSzach decyduje suma uzyskanych punktów meczowych (2 za wygranie meczu, 1 za remis, 0 za porażkę).

  2. Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:

  • Suma punktów meczowych (wygrany mecz 2 pkt., remis 1 pkt., przegrany mecz 0 pkt., oddanie walkowera [minus] −2 pkt.)

  • Wynik bezpośredniego meczu

  • Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt., remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt., walkower (pierwszy i drugi) 0 pkt., walkower (trzeci i kolejny) [minus] - 0.5 pkt.

  • Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach.

  1. Wyniki na poszczególnych szachownicach ustalane są na podstawie następujących kryteriów:

  • zawodnik jest klasyfikowany na najniższej z szachownic na których wystąpił,

  • liczba zdobytych punktów,

  • wynik procentowy,

  • wynik rankingowy FIDE (Rp),

  • miejsce drużyny.

  VII. Kwestie sędziowskie:

  1. Sala gier powinna być przygotowana do meczu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Szachowym.

  2. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia organizator.

  3. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej, czwartej - czarnymi.

  4. Przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu na rundę, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic oraz ich rankingi (najpierw gospodarz, później goście).

  5. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie.

  6. Kapitan jest zobowiązany imiennie zgłosić wszystkich grających w meczu zawodników swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gier.

  7. Jeśli drużyna nie podała w wyznaczonym terminie składu na mecz, sędzia wpisuje do protokołu skład podstawowy.

  8. Moment rozpoczęcia meczu jest ogłaszany przez sędziego.

  9. Po 15 minutach od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower.

  10. Zespół może przystąpić do meczu jeśli przy szachownicy zasiądzie przynajmniej trzech zawodników.

  11. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wydarzenia, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.

  12. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy ewidencyjnie przynależni do danego klubu i posiadający aktualną licencje zawodniczą Polskiego Związku Szachowego.

  13. Każdy klub może wystawić do rozgrywek zawodników rezerwowych, którzy muszą występować zawsze za zawodnikami składu podstawowego w zgłoszonej kolejności (obowiązuje drabinka).

  14. Kobieta grająca na 5 szachownicy nie może grać na innej szachownicy.

  15. Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię (również wygraną walkowerem) w trakcie trwania mistrzostw, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji III Ligi.

  16. Do II Ligi awansuje zwycięzca ligi. Jeśli zwycięzca posiada już drużynę w II Lidze to prawo awansu przechodzi na kolejną drużynę.

  VIII. Obowiązki zawodników:

  1. Ingerencja kapitana drużyny w partie grających zawodników określają Przepisy Turniejowe FIDE.

  2. Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania Przepisów Gry FIDE i Regulaminu III Ligi.

  IX. Sędziowanie i kierownictwo mistrzostw:

  1. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem mistrzostw sprawuje sędzia główny

  2. Sędzia główny jest jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów.

  3. Sędzia wykonujący swoje obowiązki w ramach III ligi, nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania.

  4. Sędzia ma obowiązek czuwania nad prawidłowym przebiegiem meczu i przestrzeganiem Przepisów Gry FIDE oraz Regulaminu III Ligi ZZSzach.

  5. Protokoły meczowe podlegają weryfikacji przez sędziego głównego.

  6. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia serwisu turniejowego.

  7. Wyniki będą publikowane na serwisie turniejowym III Ligi ZZSzach.

  8. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny III Ligi.

  X. Postanowienia końcowe:

  1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy gry FIDE, Regulaminu III Ligi i komunikatów organizacyjnych III Ligi.

  2. Zawodnicy startujący w rozgrywkach powinni być ubezpieczeni na koszt klubu, który zgłosił ich do rozgrywek.

  3. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów.

  4. W rozgrywkach III Ligi ZZSzach 2022 przewidziane są nagrody, których wysokość i ilość ustala Zarząd ZZSzach.

  5. Zarząd ZZSzach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie III Ligi.

  Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd ZZSzach.

  Miejsce Szczecin
  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl