Kalendarz wydarzeń

  Drużynowe Mistrzostwa Województwa w szachach błyskawicznych
  Niedziela, 13 Czerwiec 2021
  Odsłon : 138

  REGULAMIN

  Otwartych Drużynowych Mistrzostw Województwa

  w Szachach Błyskawicznych na 2021 rok

   

  1.      Cel:

  ·         Wyłonienie Drużynowego Mistrza Pomorza Zachodniego

  ·         Podnoszenie poziomu gry

  ·         Uzyskanie lub podwyższenie rankingu FIDE Blitz.

   

  2.      Organizatorzy:

  ·         Zachodniopomorski Związek Szachowy

  ·         Gmina Bierzwnik

  ·         Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku

  ·         Uczniowski Klub Szachowy Skoczek Choszczno

  ·         Dyrektor Mistrzostw: Włodzimierz Wajda, tel. 697-215-647

  ·         Sędzia główny: FA Oskar Rosłon, tel. 728-498-694

   

  3.      Termin i miejsce:

  ·         Mistrzostwa odbędą się w dniu 13 czerwca 2021 r w Hali Sportowej w Bierzwniku

  ·         Adres: Hala Sportowa ul. Szkolna 18 Bierzwnik

  ·         Potwierdzanie obecności na Sali gry w dniu turnieju do godziny 13.15!

  ·         Rozpoczęcie turnieju o godz. 13.30.

   

  4.      Uczestnictwo:

  ·         Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, opiekuna prawnego) na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  ·         Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) przez organizatora Drużynowych Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Szachach Błyskawicznych.

  ·         Prawo startu mają drużyny Klubów zarejestrowanych w ZZSzach oraz inne złożone z różnych zawodników (także z różnych klubów). Każdy klub może wystawić dowolną liczbę drużyn w Mistrzostwach.

  ·         Jeśli drużyna reprezentuje klub zarejestrowany w Polskim Związku Szachowym, to członkami drużyny mogą być wyłącznie zawodnicy przypisani do tego klubu w CR.

  ·         Wpisowe dla drużyny wynosi 80 złotych płatne gotówką w dniu rozgrywek.

  ·         W przypadku chęci uzyskania faktury za wpisowe uprasza się o poinformowanie organizatorów co najmniej dzień przed rozgrywkami.

   

  5.      Skład drużyny:

  ·         Drużyna składa się z czterech zawodników bez żadnych ograniczeń.

  ·         Drużyny grają w stałym czteroosobowym składzie bez rezerw.

  ·         Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności minimum trzech zawodników przy szachownicy.

  ·         Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub.

  ·         Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji, tzw. gospodarze (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem  czarnym).

   

  6.      System rozgrywek:

  ·         Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

  ·         Tempo gry: 3 minuty plus 2 sekundy na każde posunięcie od początku partii.

  ·         Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach błyskawicznych

  ·         W następujących przypadkach przewiduje się odstępstwo:

   

  Ø  przy ilości 11-12 drużyn w grupie system szwajcarski 7 rund;

  Ø   przy ilości 6-10 drużyn w grupie system kołowy;

  Ø  w przypadku mniejszej liczby drużyn system rozgrywek ustali Sędzia Główny.

   

  ·         Numery startowe przydziela się według średniego rankingu międzynarodowego FIDE (w przypadku zawodnika bez rankingu międzynarodowego FIDE przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie.

   

  7.      Punktacja i ocena wyników:

   

  ·         O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decyduje:

  Ø  suma punktów meczowych,

  Ø  wynik bezpośredniego spotkania,

  Ø  suma małych punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny,

  Ø  lepszy wynik punktowy kolejno na szachownicach.

   

  ·         Punkty w meczach oblicza się następująco:

  Ø  2 pkt. za zwycięstwo w meczu,

  Ø  1 pkt. za remis w meczu,

  Ø  0 pkt. za przegraną w meczu,

  Ø  oddanie walkowera - minus 2 pkt. meczowe i 0 małych, za wygrany mecz walkowerem 2 pkt. meczowe i 6 małych,

  Ø  w przypadku pauzy drużyna otrzymuje:
  - dla systemu szwajcarskiego 1 pkt. meczowy i 3 małe punkty,
  - dla systemu kołowego 0 pkt. meczowych i 0 pkt. małych.

   

  ·         Małe punkty stanowią wyniki uzyskane przez zawodników na poszczególnych szachownicach licząc:
  - 1 pkt. za zwycięstwo lub walkower,
  - 0.5 pkt. za remis lub gdy pauzuje drużyna,
  - 0 pkt. za przegraną lub oddany walkower.

   

  ·         Kolejność miejsc na szachownicy ustala się wg następujących kryteriów:

  Ø  liczba zdobytych punktów,

  Ø  wynik procentowy

  Ø  miejsce drużyny.

   

  8.      Nagrody i wyróżnienia:

  ·         Puchary i medale dla trzech pierwszych drużyn.

  ·         Dyplomy, nagrody rzeczowe  i medale dla trzech pierwszych zawodników na szachownicy (I-IV).

  ·         Dyplomy dla każdej drużyny

   

  9.      Finansowanie:

  ·         Koszty organizacji ponosi organizator.

  ·         Koszty uczestnictwa ponoszą delegujące zawodników kluby, rodzice.

   

  10.  Zgłoszenia:

  ·         Zgłoszenia drużyn należy przesyłać na adres sędziego głównego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 11 czerwca 2021 do godziny 21.00.

  ·         Składy osobowe drużyn należy przesyłać do 11 czerwca 2021 r do godz. 15.00

   

  11.  Sprawy wychowawcze:

  ·         Opiekę wychowawczą nad juniorami podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów.

  ·          Rodzice, opiekunowie i szkoleniowcy współdziałają z Organizatorem w celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.

  ·         Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i rodzicami, opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

  ·         W razie stwierdzenia podejrzenia spożycia przez zawodnika alkoholu organizator oraz Sędzia Główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powodują dyskwalifikację zawodnika.

   

  12.  Postanowienie końcowe:

   

  ·         Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

  ·         Zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
  - dla zawodników – przegrania partii,
  - dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

   

   

  Miejsce Bierzwnik
  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl