Kalendarz wydarzeń

  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZZSzach
  Niedziela, 19 Lipiec 2020, 00:00 - 14:00
  Odsłon : 39

                                                                                                                                                 Koszalin, 19.06.2020 r.

   

  Szanowni Członkowie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego!

  19 lipca 2020  o godzinie 10.00 w Gryfickim Domu Kultury ul. Niepodległości 53 w Gryficach odbędzie się Wojewódzka Konferencja Sędziowska mająca na celu podsumowanie kadencji i wyboru nowych na kadencję 2020-2024. W Konferencji Wojewódzkiej mają prawo uczestniczyć z głosem stanowiącym wszyscy sędziowie szachowi, zarejestrowani w Kolegium, posiadający aktualną licencję sędziowską i wniesioną opłatę uprawniającą do sędziowania.

  Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Szachowego zwołuje Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze,  w dniu 19 lipca o godzinie 12.00 ( I termin ), 12.15 ( II termin ) w celu wyboru władz Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. Zebranie odbędzie się w Gryfickim Domu Kultury ul. Niepodległości 53 w Gryficach.

  Zgodnie ze  § 18 statutu ZZSzach w Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych w liczbie po:
  - 3 delegatów z klubów lub stowarzyszeń I lub II ligowych;
  - 2 delegatów z klubów lub stowarzyszeń posiadających osobowość prawną.
  - 1 delegacie z pozostałych klubów lub stowarzyszeń, nie posiadających osobowości prawnej.
  - zawodnicy niezrzeszeni w klubach/stowarzyszeniach, zarejestrowani bezpośrednio w ZZSzach, w liczbie 1 delegat na każdych 50 tak zarejestrowanych zawodników w ZZSzach.

  Proponowany porządek obrad:

  1.      Przywitanie delegatów przez Prezesa ZZSzach.
  2. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad”.
  3. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.
  4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
     - Mandatowo-Skrutacyjnej
     - Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  7. Sprawozdanie z działalności ZZSzach za okres 22.05.2016 – 19.07.2020 r.
  8. Sprawozdanie Kolegium Sędziów ZZSzach
  9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

  11.    Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu

  12.   Wybory prezesa ZZSzach:

  13.   Wybory członków zarządu ZZSzach:
    - zgłaszanie kandydatur na członków zarządu ZZSzach,
    - dyskusja
    - głosowanie
    - ogłoszenie wyników.

  14.   . Wybory członków komisji rewizyjnej ZZSzach:
    - zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej ZZSzach,
    - dyskusja
    - głosowanie
    - ogłoszenie wyników.

  15.    Wybory delegatów na walne zgromadzenie PZSzach:
    - zgłaszanie kandydatur na delegatów na walne zgromadzenie PZSzach,
    - dyskusja
    - głosowanie
    - ogłoszenie wyników.

  16.   Zmiany w statucie.

  17.   Wolne wnioski i dyskusja.

  18.   Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

  Jednocześnie informujemy, ze wszystkie osoby chętne do kandydowania na stanowisko Prezesa Zachodniopomorskiego Związku Szachowego są zobowiązane do zgłoszenia tego zamiaru do dnia 10 lipca 2020 r na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Lista kandydatów ubiegających się o to stanowisko zostanie opublikowana na stronie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego w terminie do 15 lipca 2020. Ponadto każdy klub musi przedstawić na zebraniu stosowną uchwałę potwierdzającą wybór delegatów na zebranie opatrzoną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej.

  Wykaz mandatów przysługujących klubom

  Nazwa klubu

  Ilość mandatów

  GKSz Solny Grzybowo

  3

  KSz Hetman Koszalin

  3

  KSz Gryf Szczecin

  2

  LUKS Caissa Połczyn Zdrój

  2

  Myśliborski Klub Szachowy

  2

  OKS Hutnik Szczecin

  2

  Pałac Młodzieży Koszalin

  2

  Husaria Biesiekierz

  2

  UKS Biały Pion Gryfino

  2

  UKS Grad Polanów

  2

  UKS Refleks Gościno

  2

  UKS Szach Gryfice

  2

  UKSz Skoczek Choszczno

  2

  UKS OPP Kołobrzeg

  2

   

   

  Z szachowym pozdrowieniem

  Arkadiusz Korbal                                                                                                        Tomasz Kamieniecki
  Przewodniczący Kolegium Sędziów ZZSzach                                                                Prezes ZZSzach

  Miejsce Gryfice
  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl