Kalendarz wydarzeń

  II Memoriał Leszka Wieruckiego
  Sobota, 13 Październik 2018, 10:00 - 15:00
  Odsłon : 146

  II Memoriał Leszka Wieruckiego

  pod patronatem Burmistrza Myśliborza

   

   

  Regulamin

  I. Organizatorzy :

  - Myśliborski Klub Szachowy

  Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK

   

  II. Termin i miejsce Memoriału :

  Turniej odbędzie się w dniu 13 października 2018 roku (sobota) w

  Myśliborskim Ośrodku Kultury (sala widowiskowa), ul. Klasztorna 3,

  73-400 Myślibórz. Potwierdzanie obecności, opłata wpisowego – od

  godz. 09.15 do godz. 09.45.

  Początek turnieju o godz. 10.00.

  III. System i tempo gry:

  a) Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na

  dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe.

  b) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

  c) Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za każde posunięcie dla

  zawodnika na zakończenie partii.

  d) Sędzią głównym Turnieju będzie Oskar Rosłon,

  e) Turniej nie będzie zgłoszony do FIDE.

  IV. Zgłoszenia:

  a) Zgłoszenia do turnieju należy dokonać w nieprzekraczalnym

  terminie do dnia 12paźdiernika 2018 r. za pomocą :

  a. Strony internetowej turnieju;

  b. telefonicznie tel. 503 305 909.

  b) Organizatorzy przewidują udział maksymalnie 70

  zawodników, stąd o uczestnictwie decydować będzie

  kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na sali gier, w dniu turnieju,

  będą przyjmowane tylko wyjątkowo, pod warunkiem

  istnienia wolnych miejsc i jeżeli nie zakłóci to w znacznym

  stopniu porządku organizacyjnego imprezy.

  c) W przypadku rezygnacji z udziału zgłoszonego zawodnika

  należy o tym niezwłocznie poinformować Organizatora pod

  numerem telefonu 503-305-909 (Sebastian Matul).

  V. Wpisowe :

  a) seniorzy (zawodnicy urodzeni przed rokiem 1999) – 20 zł.

  b) juniorzy i zawodnicy z powiatu myśliborskiego – 10 zł .

  c) Organizator dopuszcza zwolnienie z wpisowego

  zaproszonych przez siebie imiennie uczestników.

  VI. Nagrody:

  a) I miejsce : Puchar + nagroda gwarantowana 500 zł.

  b) Miejsca II – VI : Nagrody finansowe . Ich wysokość

  zostanie podana po III rundzie turnieju.

  c) Miejsca VI-X : Nagrody rzeczowe.

  d) Najlepszy zawodnik z Myśliborza : Puchar + nagroda 100 zł.

   

  e) Najlepszy junior : Dyplom + nagroda rzeczowa.

  Nagrody nie będą dublowane ; zawodnik za udział ma prawo

  wyłącznie do jednej nagrody. Nagrodę należy odebrać osobiście na

  uroczystości zakończenia Memoriału, w przeciwnym razie przepada na

  rzecz Organizatorów.

  VII. Uwagi końcowe:

  a) Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz słodki

  poczęstunek w trakcie turnieju.

  b) Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

  c) Uczestnicy biorą udział w Memoriale na własne ryzyko i

  ubezpieczają się we własnym zakresie. Za ubezpieczenie i

  stan zdrowia zawodników odpowiadają kluby delegujące lub

  opiekunowie prawni.

  d) Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na

  zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych

  osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko,

  klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno –

  marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z

  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

   

  e) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego

  wykorzystywania materiałów audiowizualnych

  zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć,

  materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych

  przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

  f) Ilość i wysokość nagród, poza nagrodami gwarantowanymi,

  z uwagi na stopień zaangażowania sponsorów może ulec zmianie.

   

  g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

   

  W imieniu organizatorów

  -Sebastian Matul.

   

   

   

  Miejsce Myślibórz
  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl