Kalendarz wydarzeń

  IV OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJ. W SZACHACH SZYBKICH
  Sobota, 17 Marzec 2018, 09:45 - 17:00
  Odsłon : 399

  OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA

  WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

  w szachach szybkich

   

  REGULAMIN

   

        I.          Cel rozgrywek:

   

  1.      Wyłonienie drużynowego mistrza województwa zachodniopomorskiego w szachach szybkich.

  2.      Integracja środowiska szachowego przez propagowanie Królewskiej Gry w województwie zachodniopomorskim w formie drużynowej.

   

      II.          Organizator:

   

  1.      Uczniowski Klub Szachowy Skoczek Choszczno na zlecenie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

   

    III.          Termin i miejsce rozgrywek:

   

  1.      Mistrzostwa odbędą się w dniu 17 marca 2018 roku ( sobota ) od godz. 10:00 w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17

  2.      Potwierdzanie obecności na sali gier w dniu turnieju do godziny 9:45 !

   

    IV.          Rejestracja drużyn , wpisowe:

   

  1.    Oficjalnego zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy dokonać drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2018 r. do godz. 15:00. W zgłoszeniu należy podać skład osobowy drużyny (skład podstawowy oraz wszyscy zawodnicy rezerwowi).

  2.      Drużyna składa się z co najmniej czterech zawodników/zawodniczek, przy czym na szachownicy nr 4 musi grać junior do lat 14 (rocznik 2004 lub młodszy) lub kobieta lub senior pow.65 lat (rocznik 1953 i starsi ). Do drużyny można zgłosić maksymalnie 4 zawodników rezerwowych.

  3.      Maksymalna liczba drużyn mogąca wziąć udział w rozgrywkach to 19.

  4.      Kierownik Turnieju może w drodze wyjątku dopuścić drużynę zgłoszoną dopiero w dniu rozgrywek, gdy nie zakłóci to w poważnym stopniu porządku organizacyjnego zawodów i nie spowoduje to opóźnienia w terminowym ich rozpoczęciu.

  5.      Wpisowe dla drużyny wynosi 60 złotych płatne gotówką w dniu rozgrywek.

  6.      W przypadku chęci uzyskania faktury za wpisowe uprasza się o poinformowanie organizatorów co najmniej dzień przed rozgrywkami.

   

      V.          System rozgrywek i tempo gry:

   

  1.      Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

  2.      System rozgrywek oraz liczba rund będą uzależnione od liczby zgłoszonych drużyn i zostaną ustalone na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju.

  3.      W przypadku zgłoszenia więcej niż 10 drużyn do turnieju, kojarzenie odbędzie się systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

  4.      Tempo gry: 13 minuty + 3 sekundy dla zawodnika na zakończenie partii.

  5.      Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

   

   

    VI.          Przebieg turnieju, szczegółowe przepisy sędziowskie :

   

   

  1.        Zgłoszenia drużyny do turnieju dokonuje jej Kapitan. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez reprezentowaną drużynę. Powinien posiadać, co najmniej dobrą znajomość przepisów gry kodeksu szachowego.

  2.        Zawodnicy rezerwowi, w kolejności wynikającej ze zgłoszenia, mogą grać na szachownicach za ostatnim zawodnikiem ze składu podstawowego, z zachowaniem warunku dotyczącego obsady czwartej szachownicy.

  3.        Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym na odprawie technicznej, nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.

  4.        Kobieta, junior do lat 14 lub senior pow. 65 lat zgłoszony do gry w turnieju w składzie podstawowym drużyny na jednej z trzech pierwszych szachownic, nie może grać na czwartej szachownicy.

  5.        Jeśli drużyna reprezentuje klub zarejestrowany w Polskim Związku Szachowym, to członkami drużyny mogą być wyłącznie zawodnicy przypisani do tego klubu w CR.

  6.        Jeden klub może zgłosić do udziału w turnieju dowolną liczbę drużyn, z uwzględnieniem warunku dotyczącym obsady czwartej szachownicy.

  7.        W mistrzostwach może wziąć udział drużyna złożona z zawodników niezrzeszonych w klubach zarejestrowanych w PZSzach. W takim przypadku drużyna występuje pod unikalną nazwą własną i nie reprezentuje żadnego klubu.  Niemniej jednak wszyscy zawodnicy drużyny muszą posiadać ID CR.

  8.        Jeżeli turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim, numery startowe drużyn będą przydzielane przez sędziego głównego na podstawie średniego rankingu FIDE podstawowego składu drużyny, a przy ich równości, będzie brany średni ranking PZSzach członków składu podstawowego ; jeśli to nie da rezultatu, według rankingów PZSzach zawodników na kolejnych szachownicach. Gdy i on okaże się identyczny, decyduje losowanie.

  9.        Jeżeli turniej będzie rozgrywany systemem kołowym, a klub reprezentowany będzie przez co najmniej dwie drużyny, sędzia główny organizuje losowanie numerów startowych drużyn w ten sposób, aby drużyny z tego samego klubu spotkały się ze sobą w pierwszych rundach.

  10.     Na nieparzystych szachownicach, kolorem białym, grają zawodnicy drużyny umieszczonej w

         kojarzeniu na pierwszej pozycji, tzw. „gospodarze”. Na parzystych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem  czarnym .

  11.     Drużyna może przystąpić do meczu, jeżeli na sali gier znajduje się minimum trzech zawodników gotowych do gry. W przeciwnym wypadku drużyna przegrywa walkowerem.

  12.     Reklamacje będzie rozpatrywał sędzia główny.

   

   

  VII.          Punktacja i ocena wyników:

   

  1.      Ustalenie kolejności drużyn w tabeli wyników:

  decyduje suma dużych punktów (meczowych) – za zwycięstwo 2 punkty, za remis 1 punkt, przegrana – 0 punktów.

  2.     Dalsze kryteria zostaną podane na odprawie technicznej po ustaleniu systemu rozgrywek.

  3.     O zajętym miejscu indywidualnie na szachownicy w klasyfikacji końcowej decydować będą kolejno:

  a)      liczba punktów cząstkowych,

  b)     bezpośredni pojedynek,

  c)      Buchholz średni,

  d)     Buchholz.

   

   

  VIII.          Nagrody:

   

  1.      Puchary dla trzech pierwszych drużyn.

  2.      Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników na szachownicy (I-IV).

  3.      Dyplomy dla każdej drużyny.

   

   

   

  IX.            Uwagi końcowe:

   

  1.       Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

  2.       Zawodnicy żywią się we własnym zakresie. Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

  3.       Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

  4.       Uczestnicy zawodów ubezpieczają się indywidualnie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.

  5.       O zdolności uczestnika do udziału w turnieju decydują jego prawni opiekunowie albo delegujące kluby.

  6.       Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą automatycznie wykluczane z zawodów.

  7.       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

   

   

  KOMITET ORGANIZACYJNY
   Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

   

   

  Miejsce CHOSZCZNO
  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl